قرمز سبز آبي خاکستري
سزاوارترين مردم به كرم كسى است كه كريمان بدو شناخته شوند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت